Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 12/11/2018

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 29/10/2018

Xem tập tin đính kèm...

Lịch Rèn Nghiệp vụ Sư phạm

Xem tập tin đính kèm... (cập nhật 06/11/2018)

Thời khóa biểu Áp dụng 08.10.2018

Xem tập tin đính kèm

TKB áp dụng 01/10/2018 (cập nhật)

Xem tập tin đính kèm...

Thời Khóa Biểu Áp Dụng 17.09.2018

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019

            Sáng ngày 5/9/2018, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27.08.2018 (cập nhật)

Xem tập tin đính kèm

Tuyển dụng nhân viên phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm

Lịch sinh hoạt hè năm 2018

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Pages