Thông báo về việc nhận hồ sơ thuyên chuyển viên chức năm học 2019 - 2020

Xem các tập tin đính kèm

HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 06/4/2019 vừa qua, Trường PT Thực hành Sư phạm đã tổ chức Lễ Khai mạc và diễn ra Hội thi Nghi thức Đội cấp trường năm học 2018 – 2019.

Thông báo

Về việc thực hiện đóng góp theo quy định của Chình phủ vào Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2019

Mời xem các tập tin đính kèm!
@Thầy/Cô ghé đóng tiền trực tiếp cho thủ quỷ (Chị Minh)

DIỄN ĐÀN “LẮNG NGHE HỌC SINH NÓI” NĂM HỌC 2018 – 2019

Chiều ngày 20/3/2019, tại Hội trường 300B, trường PT THSP đã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe học sinh nói”.

Thời khóa biểu áp dụng 25/3/2019

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biếu áp dụng từ 11/03/2019

Xem tập tin đính kèm...

Chúc mừng 8-3

Thời khóa biểu Áp dụng 04/03/2019

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 25/02/2019

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/02/2019

Xem tập tin đính kèm

Pages