Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Những điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10, năm học 2014-2015

Xem tập tin đính kèm...

ttltuyen

nvtthy

nttnhung

tlhphi

ttmthu

hntram

Hướng dẫn đưa điểm và xem điểm trực tuyến

Xem các tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 14/04/2014

*Một số lưu ý:

- Các môn khối 12: Địa lý học phòng dự trữ; Vật lý 12CD học phòng 12C; Sinh học học phòng 12A; Lịch sử học 12C; Ngoại ngữ 12AB học 12A.

- Buổi sáng, tiết 3, thứ 4, 5 các lớp 12ABCD ổn định tại lớp ôn bài. Riêng những học sinh học ôn tập môn Địa tập trung học phòng dự trữ.

Hội thi Nghi thức Đội và múa dân vũ năm học 2013 – 2014

Ngày 5/4/2014 vừa qua, Trường PT Thực hành Sư phạm đã tổ chức Hội thi Nghi thức Đội và múa dân vũ cấp trường năm học 2013 – 2014.

Pages