Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Đường lên đỉnh Olympia cấp trường 2014 – Vòng nguyệt quế vinh quang và xúc động

Hội thi đường lên đỉnh Olympia 2013-2014

Thực hiện công tác phối hợp năm 2014 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang và Sở Giáo dục – Đào tạo An Giang, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014, Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với tỉnh Đoàn An Giang phát động hội thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2014 cho các trường THPT trong toàn tỉnh.

Thời khóa biểu áp dụng 17/02/2014

xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 13/01/2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu và PCGD ad 06/01/2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 25/11/2013

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 11/11/2013

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 28/10/2013

Xem tập tin đính kèm...

Thông tin thành viên tổ tiểu học 2

Hình ảnh các thành viên

TIỂU HỌC 2
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1

Nguyễn Hữu Dư

Thông tin thành viên tổ tiểu học 1

Hình ảnh các thành viên

 

Thời khóa biểu ad 30/09/2013

Xem tập tin đính kèm...

Pages