Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Thông tin thành viên tổ Ngữ Văn

Hình ảnh các thành viên

Thông tin thành viên tổ Tiếng Anh

Hình

Thông tin thành viên tổ Vật lý - KTCN

Thông tin thành viên tổ Hóa

Thông tin thành viên tổ Toán

TKB áp dụng 19/08/2013 và Phân công giảng dạy

Xem tập tin đính kèm...

Cập nhật ds lớp cấp THPT (2013 - 2014) (có điều chỉnh 10B (sửa lần 2), 10D, 10E, 11C, 11D, 12A) cập nhật 30/08/2013

Danh sách học sinh cập nhật ngày 03/09/2013

Xem tập tin đính kèm...

Tags: 

TKB THCS (áp dụng từ 15/8 đến 17/8/2013)

Xem tập tin đính kèm...

TKB và phân công giảng dạy (12/8/2013 đến 04/01/2014)

Xem tập tin đính kèm...

Danh sách trúng tuyển Lớp 6 và nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6

THÔNG BÁO

Về việc nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6, năm học 2013 - 2014
của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

-------------

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PT THSP ngày 10/4/2013 về việc phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

Pages