Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng từ 26/11/2018

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 12/11/2018

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 29/10/2018

Xem tập tin đính kèm...

Lịch Rèn Nghiệp vụ Sư phạm HK2

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 08.10.2018

Xem tập tin đính kèm

TKB áp dụng 01/10/2018 (cập nhật)

Xem tập tin đính kèm...

Thời Khóa Biểu Áp Dụng 17.09.2018

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019

            Sáng ngày 5/9/2018, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27.08.2018 (cập nhật)

Xem tập tin đính kèm

Tuyển dụng nhân viên phục vụ bán trú năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm

Pages