Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

TKB và phân công giảng dạy (12/8/2013 đến 04/01/2014)

Xem tập tin đính kèm...

Danh sách trúng tuyển Lớp 6 và nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6

THÔNG BÁO

Về việc nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6, năm học 2013 - 2014
của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

-------------

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PT THSP ngày 10/4/2013 về việc phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

TKB khối 12 AD 12-8 đến 17-8-2013

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo tựu trường

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo nhận hồ sơ lớp 1 năm học 2013 - 2014

Xem tập tin đính kèm...

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2013-2014

Xem tập tin đính kèm...

Bài giảng điện tử: 
Tin học
Tác giả: 
nguyễn văn hội
AttachmentSize
hat gao lang ta.doc26.5 KB
Bài giảng điện tử: 
Tin học
Tác giả: 
Nguyễn Văn Hội
AttachmentSize
BAI11.ppt1.4 MB

Thời khóa biểu

Hiện tại chưa có thời khóa biểu mới...

Ban chấp hành Công Đoàn

          Danh sách Ban chấp hành Công Đoàn bộ phận XIV nhiệm kỳ 2017-2022

Pages