Thông báo “Dạy và học qua truyền hình và internet cấp THCS, THPT’’ của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-THSP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm về việc Dạy và học qua truyền hình và internet cấp THCS, THPT trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm học 2019-2020, t

Tiểu học

Ôn tập qua mạng Khối 5

*Môn Toán 5:

       - Bài 1: Nhấp vào đây

Ôn tập qua mạng Khối 4

*Môn Tiếng Việt 4:

Ôn tập qua mạng Khối 3

*Môn Toán 3:

       - Bài 1: Nhấp vào đây

Ôn tập qua mạng Khối 2

*Môn Toán 2:

Ôn tập qua mạng Khối 1

*Môn Toán 1:

Thông báo về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch covid-19

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 12 (Đợt 2)

Tải các tập tin đính kèm

Đề ôn tập qua Mạng khối 11 (đợt 2)

Tải tập tin đính kèm

Pages