Album ảnh tham gia hội thao lần thứ 16 do CĐCS ĐHAG tổ chức

Xem Album đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 03/12/2018

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng từ 26/11/2018

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 12/11/2018

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 29/10/2018

Xem tập tin đính kèm...

Lịch Rèn Nghiệp vụ Sư phạm, thực hành nghề nghiệp

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 08.10.2018

Xem tập tin đính kèm

TKB áp dụng 01/10/2018 (cập nhật)

Xem tập tin đính kèm...

Thời Khóa Biểu Áp Dụng 17.09.2018

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019

            Sáng ngày 5/9/2018, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019.

Pages