Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo tuyển sinh lớp Một bán trú

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo chiêu sinh lớp trải nghiệm hè 2017

         Căn cứ kế hoạch số 87/KH-THSP ngày 17 tháng 5 năm 2017của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm về việc tổ chức lớp trải nghiệm hè 2017;

Chương trình và kế hoạch lớp trải nghiệm hè 2017

Xem chi tiết trong 2 tập tin đính kèm....

Lịch thi Học kỳ 2

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Kế hoạch TS 10 năm 2017-2018

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Ngày Hội Môi Trường

Ngày Hội Môi Trường

Album ảnh ngày hội môi trường
Nguồn: N.V.Tuấn

Kế hoạch Rèn Nghiệp Vụ Sư Phạm HKII năm học 2016 - 2017

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Album Hội thi văn nghệ cấp thành phố năm học 2016 - 2017

Nguồn: LVĐ

Album Tổ chức Liên hoan Mừng Xuân Đinh Dậu cho học sinh Bán trú khối 1, 2 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch Thực tập sư phạm

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Pages