Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 19/9/2016

Xem tập tin đính kèm...

Hướng dẫn xem Camera bán trú trên máy tính winxp, win7

Xem Camera bán trú Khối 1 trên máy tính winxp, win7

(Xem chi tiết trong các tập tin đính kèm)

 

Xem Camera bán trú khối 2 trên máy tính:

ltthieu

ltthang

Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017

Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới 2016 - 2017

Sáng ngày 5/9/2016, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm  đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017.

hhyen

nttphuong

vhde

nttquyen

lqdung

Pages