Primary tabs

ntnchau

NGUYỄN THỊ NGÂN CHÂU

CHỨC VỤ: 
Giáo viên
TRÌNH ĐỘ: 
Thạc sĩ
NĂM SINH: 
22/10/1986
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
1/12/2011
SĐT: 
0977533132