Primary tabs

nthuyen

NGÔ THANH HUYỀN

CHỨC VỤ: 
Giáo viên
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
15/11/1987
NƠI SINH: 
Kiên Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/8/2011
SĐT: 
0987.700.445