Primary tabs

phyen

PHAN HỒNG YẾN

CHỨC VỤ: 
Tổ phó
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
19/3/1985
NƠI SINH: 
CẦN THƠ
NGÀY VÀO NGÀNH: 
2008
SĐT: 
0916.293.726