Primary tabs

nvthang

NGUYỄN VIỆT THẮNG

CHỨC VỤ: 
Giáo viên
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
19/01/1987
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/09/2010
SĐT: 
0169.493.2440