Primary tabs

Thông báo về việc tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2013 - 2014

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PT THSP ngày 10/4/2013 về việc phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

Căn cứ công văn số 488/SGDĐT-GDTH ngày 09/4/2013 về việc tuyển sinh lớp 1, 6 và 10 năm học 2013 - 2014 đối với Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm của Sở GDĐT An Giang;...

Xem chi tiết tập tin đính kèm..