Primary tabs

nttrieu

NGUYỄN THANH TRIỀU

CHỨC VỤ: 
Giáo Viên
TRÌNH ĐỘ: 
Cao đẳng
NĂM SINH: 
23/08/1975
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
8/2011
SĐT: 
0979.662.701