Primary tabs

ntttram

NGUYỄN THỊ THU TRÂM

CHỨC VỤ: 
Tổ trưởng tổ tiểu học 2
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
1971
NƠI SINH: 
TP.HCM
NGÀY VÀO NGÀNH: 
15/9/1991
SĐT: 
0976.628.061