Primary tabs

nhvu

NGUYỄN HOÀI VŨ

CHỨC VỤ: 
Tổ phó tổ tiểu học 2
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
25/11/1989
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/09/2011
SĐT: 
01268862442