Primary tabs

Thông báo Tuyển sinh vào lớp Một bán trú và lớp Sáu, năm học 2015 - 2016

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-THSP ngày 13/5/2015 về việc tuyển sinh năm học 2015 - 2016 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã được BGH Trường Đại học An Giang phê duyệt. Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thông báo về việc tuyển sinh vào lớp Một và lớp Sáu năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Địa bàn và chỉ tiêu xét tuyển 

     1. Địa bàn tuyển sinh: Toàn tỉnh An Giang. 

     2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 150 học sinh vào lớp 1 bán trú. Tuyển 60 học sinh vào lớp 6.

II. Thời gian, địa điểm phát đơn và nhận hồ sơ tuyển sinh

     1. Thời gian:

- Lớp 1: Con của CB-GV-CNV đang công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm và trường Đại học An Giang được ưu tiên tuyển thẳng, nhận đơn từ ngày 01/6/2015 đến ngày 06/6/2015.Các đối tượng còn lại:Từ ngày 08/6/2015 đến ngày 27/6/2015.

- Lớp 6: Từ ngày 01/6/2015 đến ngày 27/6/2015.

Xem thêm chi tiết trong tập tin đính kèm...