Primary tabs

Thông báo tựu trường năm học 2015 - 2016

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;

Căn cứ Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang,

Nay Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thông báo tựu trường năm học 2015 - 2016 như sau:

1.  Học sinh lớp Một bán trú mới tuyển vào và học sinh các lớp từ Khối 6 đến Khối 8 (năm học 2014 – 2015) có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2015.

2. Học sinh lớp 6 mới tuyển vào và học sinh các lớp từ Khối 1 đến Khối 5 (năm học 2014 – 2015) có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 18 tháng 8 năm 2015.

3. Học sinh Cấp Trung học phổ thông (kể cả lớp 10 mới trúng tuyển) có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2015.

Từ 17/8/2015 đến 22/8/2015: Học sinh tham gia sinh hoạt, ổn định tổ chức lớp, lao động vệ sinh trường lớp, học tập nội quy, ghi thời khóa biểu.

4. Thời gian thực học và Khai giảng năm học:

- Thực học cấp Tiểu học, THCS và THPT: Ngày 24/8/2015.

- Khai giảng năm học: Ngày 31/8/2015.

Tất cả học sinh khi đến trường phải thực hiện đúng nội quy và mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.

Xem chi tiết tập tin đính kèm...