Primary tabs

Thông báo Khảo sát tiếng anh lớp 10 theo chương trình tiếng anh thí điểm

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Căn cứ công văn số số 23 ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về Hướng dẫn triển khai chương trình tiếng Anh thí điểm năm học 2015-2016;

Trường PT Thực hành Sư phạm thông báo đến học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường kế hoạch khảo sát tiếng Anh như sau:

1.      Đối tượng tham gia khảo sát:

Tất cả học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016 của trường PT Thực hành Sư phạm đều có thể đăng ký tham gia khảo sát.

2.      Thời gian đăng ký:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2015.

3.      Hình thức đăng ký:

Học sinh đăng ký trực tiếp tại Văn phòng trường PT Thực hành Sư phạm hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://goo.gl/forms/bMaUUiYM2N

4.      Ngày thi khảo sát:

Ngày 22-8-2015, lịch cụ thể như sau:

 

            Học sinh thi cả hai bài thi:

Xem thêm chi tiết trong tập tin đính kèm...