Primary tabs

THÔNG BÁO Tuyển sinh Lớp Một bán trú Năm học: 2016 - 2017

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Lớp Một bán trú

Năm học: 2016 - 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-THSP ngày 30/5/2016 về việc tuyển sinh năm học 2016 - 2017 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã được BGH Trường Đại học An Giang phê duyệt.

Nay Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm phạm thông báo về việc tuyển sinh vào Lớp Một bán trú năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Điều kiện, địa bàn và chỉ tiêu xét tuyển 

1. Điều kiện: Tuyển sinh những trẻ đủ 6 tuổi (sinh năm 2010).

Con của CB-GV-CNV đang công tác tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm và trường Đại học An Giang được ưu tiên.

2. Địa bàn tuyển sinh: Toàn tỉnh An Giang. 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 150 học sinh.

II. Thời gian, địa điểm phát đơn và nhận hồ sơ tuyển sinh

1.Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 28/6/2016.

Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Thứ bảy làm việc buổi sáng.

Lưu ý: Trường phát hồ sơ không giới hạn số lượng, do đó phụ huynh có nhu cầu cho con em học lớp Một bán trú tại trường có thể nhận hồ sơ trong thời gian trên, nếu số lượng vượt chỉ tiêu, trường sẽ tổ chức bốc thăm.

2. Địa điểm:Văn phòng Trường PT Thực hành Sư phạm.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

Đơn nhập học (theo mẫu của trường); giấy khai sinh (bản sao); hộ khẩu (bản photo).

Con của CB-GV-CNV đang công tác tại Trường Đại học An Giang phải có xác nhận của Phòng Tổ chức.

4. Thời gian bốc thăm: Phụ huynh trở lại trường tham gia bốc thăm lúc 7 giờ 30, ngày 06/7/2016, tại Hội trường 180, Khu B Đại học An Giang.

Mọi chi tiết liên quan vấn đề tuyển sinh vào Lớp Một bán trú, xin liên hệ Văn phòng hoặc gọi số 0763 953999 hoặc 0763 605701 để được giải đáp./.

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                   Hoàng Huy Sơn