Primary tabs

THÔNG BÁO Tựu trường năm học 2016 - 2017

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

      Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2016 về việc Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang;

Căn cứ Khung Kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang,

Nay Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thông báo tựu trường năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Tiểu học:

- Học sinh lớp Một bán trú mới tuyển có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2016. Các lớp còn lại có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2016.

- Học sinh mới chuyển đến có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 18 tháng 8 năm 2016.

2. Trung học:

- Học sinh các lớp từ Khối 6 đến Khối 8 (năm học 2015 - 2016) có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2016. Học sinh lớp 6 mới tuyển vào có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 17 tháng 8 năm 2016.

- Học sinh Cấp Trung học phổ thông (kể cả lớp 10 mới trúng tuyển) có mặt tại trường lúc 7 giờ, ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Từ 15/8/2016 đến 19/8/2016: Học sinh tham gia sinh hoạt, ổn định tổ chức lớp, lao động vệ sinh trường lớp, học tập nội quy, ghi thời khóa biểu.

3. Thời gian thực học và Khai giảng năm học:

- Thực học cấp Tiểu học, THCS và THPT: Ngày 22/8/2016.

- Khai giảng năm học: Thứ hai, ngày 05/9/2016.

Tất cả học sinh khi đến trường phải thực hiện đúng nội quy và mặc đồng phục theo quy định của nhà trường.

 

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

          (Đã ký)

 

 

                                                                                         Ths. Hoàng Huy Sơn