Primary tabs

Hướng dẫn xem Camera bán trú trên máy tính winxp, win7

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Xem Camera bán trú Khối 1 trên máy tính winxp, win7

(Xem chi tiết trong các tập tin đính kèm)

 

Xem Camera bán trú khối 2 trên máy tính:

Nhấp vào đường link (để xem hướng dẫn)https://youtu.be/bGEFnr9n46I

 (Lưu ý: Để xem lại sử dụng chức năng: Playback: https://youtu.be/qI1prcN4f64)