Primary tabs

Thông báo (KHẨN): nghỉ học ngày 26/12/2017 tránh bão số 16

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang,Trường ĐHAG, Sở GD và Đào tạo An Giang. BGH Trường PT THSP thông báo:
- Do tình hình lụt bão diễn biến phức tạp nên toàn thể học sinh,GV được nghỉ hết ngày thứ Ba (26/12/2017), cụ thể:
       + ​Đối với cấp THCS, THPT: Lịch thi ngày Thứ Ba (26/12/2017) sẽ chuyển sang thời gian phù hợp.
       + ​Đối với cấp Tiểu học: Lịch thi học kỳ 1 sẽ được đôn lên như sau:
            . ​Thứ 4 (27/12/2017) sẽ thi thay cho ngày thứ 3 (26/12/2017)
            . ​Thứ 5 (28/12/2017) sẽ thi thay cho ngày thứ 4 (27/12/2017)
            . ​Thứ 6 (29/12/2017) sẽ thi thay cho ngày thứ 5 (28/12/2017)