Primary tabs

Thông báo thay đổi link Facebook và Fanpage mới của trường

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email
Do chính sách mới của Facebook cần xác định danh tính nên trường đã tạo lại tài khoản facebook và Fanpage mới của trường theo địa chỉ link mới, như sau:
- Link tài khoản facebook mới: facebook.com/thsp.agu
(link cũ: facebook.com/pps.agu )
- Link Fanpage mới: facebook.com/fanpage.thsp.agu
 
Các em học sinh của trường kết bạn lại theo link mới nhé!