Primary tabs

Thông báo “Dạy và học qua truyền hình và internet cấp THCS, THPT’’ của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-THSP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của trường Phổ thông Thực hành Sư phạm về việc Dạy và học qua truyền hình và internet cấp THCS, THPT trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm học 2019-2020, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm xin thông báo đến quý thầy/cô giáo và các học sinh được biết. Chi tiết xin xem file đính kèm.