Primary tabs

Ban giám hiệu

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hiệu trưởng: Ths. Nguyễn Thị Ngọc Thơ

Email: ntntho@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Văn Phòng: 076.3605702
  • Di động: 0909.092.279

Phó Hiệu trưởng: Ths. Lê Văn Điền

Email: lvdien@agu.edu.vn
Điện thoại:
  • Văn Phòng: 076.3605701
  • Di động: 0985.861.851

 

Đang cập nhật

Phó Hiệu trưởng: Ths. Võ Văn Dễ

Email: vvde.agu@gmail.com
Điện thoại:
  • Văn Phòng: 0763.941.772
  • Di động: 0979.038.423