Primary tabs

nvtthy

NGUYỄN VĂN THU THY

CHỨC VỤ: 
Tổ trưởng
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
20/03/1980
NƠI SINH: 
An Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/09/2001
SĐT: 
0936.844.855