Tin nhà trường

Thời khóa biểu Áp dụng 25/02/2019

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/02/2019

Xem tập tin đính kèm

Thời khóa biểu Áp dụng 11/02/2019

Xem tập tin đính kèm...

CHÀO NĂM MỚI 2019

Thời khóa biểu Áp dụng ngày 14/01/2019 (cập nhật)

Xem tập tin đính kèm

Album ảnh tham gia hội thao lần thứ 16 do CĐCS ĐHAG tổ chức

Xem Album đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 12/11/2018

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 29/10/2018

Xem tập tin đính kèm...

Lịch Rèn Nghiệp vụ Sư phạm

Xem tập tin đính kèm... (cập nhật 06/11/2018)

Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019

            Sáng ngày 5/9/2018, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019.

Pages