Tin nhà trường

Thông báo phỏng vấn

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo phỏng vấn

Xem chi tiết tập tin đính kèm...

Thông báo tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6

Xem chi tiết trong tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu Áp dụng 06/5/2019

Xem các tập tin đính kèm...

Album Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách Thành phố Long xuyên năm 2019

Thông báo khai giảng lớp Ứng dụng CNTT cơ bản và lớp Lập trình sáng tạo

Xem chi tiết 2 tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15/4/2019

Xem tập tin đính kèm

Thông báo về việc nhận hồ sơ thuyên chuyển viên chức năm học 2019 - 2020

Xem các tập tin đính kèm

HỘI THI NGHI THỨC ĐỘI NĂM HỌC 2018 - 2019

Ngày 06/4/2019 vừa qua, Trường PT Thực hành Sư phạm đã tổ chức Lễ Khai mạc và diễn ra Hội thi Nghi thức Đội cấp trường năm học 2018 – 2019.

Pages