Quyết định công bố danh mục chọn SGK lớp 6, 7 và 10 năm học 2022-2023

Xem chi tiết các tập tin đính kèm

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp một, năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Học sinh Trường PT Thực hành Sư phạm đạt thành tích cao tại cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới - Viettel 2022 và Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học

Năm học 2021-2022, trong cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới - Viettel 2022 (MOS World Championship - Viettel), học sinh Trường PT Thực hành Sư phạm đạt 14 giải Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có một họ

Thông báo về việc làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thông tin tuyển sinh lớp 10 2022 - 2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26.6.2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/6/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23/5/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/5/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages