• Vào chiều ngày 23/4/2022, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã tổ chức  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Phổ thông Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2021 – 2022.Đến tham dự buổi lễ, Đại hội vinh hạnh đón tiếp Cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ – Bí thư Chi bộ XV, Hiệu trưởng nhà trường và ông Trần Trung Quốc – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang.           Đại hội có sự tham gia của 88 đại biểu chính thức đại diện cho Chi đoàn Giáo viên của... xem thêm

Học liệu trực tuyến Khối Một

Học liệu trực tuyến Khối Hai

Học liệu trực tuyến Khối Ba

Học liệu trực tuyến Khối Bốn

Học liệu trực tuyến Khối Năm

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 – 2022

Vào chiều ngày 23/4/2022, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã tổ chức  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Phổ thông Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4.5.2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/4/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/04/2022

xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 12/04/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages