Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Facebook pps: 
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022 – 2023 (6 ảnh)
, , , , ,
Học sinh Trường PT Thực hành Sư phạm đạt thành tích cao tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cấp Tỉnh và Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh An Giang, năm học 2022-2023 (4 ảnh)
, , ,
Đại hội Công đoàn Bộ phận 12 - Trường PT Thực hành Sư phạm (10 ảnh)
, , , , , , , , ,
Hội thao do Công đoàn cơ sở tổ chức (4 ảnh)
, , ,

Pages

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27/3/2023

xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20/3/2023

xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/03/2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/03/2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27/02/2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20/02/2023

xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/02/3023

xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/02/2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 30/01/2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm.

Pages