Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/11/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Sáng ngày 14/11/2022, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (PT THSP) đã tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21/11/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14/11/2022 và cập nhật áp dụng từ ngày 15/11/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/11/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31/10/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24/10/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 20/10/2022

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/10/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10/10/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages