Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29/03/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Biểu mẫu

  • Biểu mẫu dành cho học sinh
  • Biểu mẫu dành cho giáo viên - CNV

Chúc mừng ngày 8/3

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01/03/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22-2-2021 (cập nhật)

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 và kèm theo Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết các tập tin đính kèm

Công văn của Sở GD&ĐT An Giang V/v lùi thời gian nhập học sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Xem chi tiết công văn đính kèm

Thông báo về việc lùi thời gian nhập học sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

Xem chi tiết công văn đính kèm

CHÀO NĂM MỚI 2021

Quy trình cách ly y tế các trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh của CDC An Giang

Xem chi tiết tập tin đính kèm!

Pages