Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tổ chức Hội nghị viên chức quản lý và viên chức năm học 2021 – 2022

Nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của nhà trường và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch giáo dục năm học qua; thống nhất nội dung nghị quyết Hội nghị viên chức quản lý và viên chức của đơn vị và quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, lúc 16 giờ, ngày 26/10/2021, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã tổ chức Hội nghị Viên chức quản

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/10/2021

xem tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/10/2021 (cập nhật)

Xem chi tiết tập tin đính kèm (cập nhật)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/10/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ 04/10/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm

TKB áp dụng từ 27-9-2021 (cập nhật)

Xem chi tiết tập tin đính kèm

TKB áp dụng từ 20-9-2021 (cập nhật)

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thông báo bốc thăm lớp 1 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm năm học 2021-2022

1. Mời Phụ huynh học sinh có con em nộp hồ sơ vào lớp 1 (diện bốc thăm), họp trực tuyến vào 15h ngày 10/9/2021, để nghe sinh hoạt cách thức tham gia bốc thăm (qua google meet, trường đã gửi hướng dẫn qua email Phụ huynh học sinh).

2. Họp bốc thăm trực tuyến vào lúc 7h30 ngày 11/9/2021.

3. Phụ huynh nào đã cung cấp email cho trường mà chưa nhận được thông tin về bốc thăm lớp 1, vui lòng liên hệ sđt:  0973236994 (trong sáng ngày 10/9/2021).

Thông báo tuyển sinh lớp Một bán trú, năm học 2021 - 2022

Pages