Thông báo về việc làm thủ tục nhập học lớp 10 năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thông tin tuyển sinh lớp 10 2022 - 2023

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 26.6.2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Quyết định công bố danh mục chọn SGK lớp 6, 7 và 10 năm học 2022-2023

Xem chi tiết các tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/6/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 23/5/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/5/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021 – 2022

Vào chiều ngày 23/4/2022, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã tổ chức  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Phổ thông Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 4.5.2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/4/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages