Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3
Facebook pps: 
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (3 ảnh)
, ,
Chào năm học mới 2019 - 2020 (1 ảnh)
Album Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách Thành phố Long xuyên năm 2019 (6 ảnh)
, , , , ,
Album Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách Thành phố Long xuyên năm 2019 (6 ảnh)
, , , , ,

Pages

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 04/04/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28/03/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21/03/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14/03/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày 8/3

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07/03/2022

xem chi tiết tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu áp dụng từ 28/02/2022

Xem chi tiết tập tini đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 21/02/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14/02/2022

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thông báo học sinh trở lại trường

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages