ttmthu

hntram

Hướng dẫn đưa điểm và xem điểm trực tuyến

Xem các tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 14/04/2014

*Một số lưu ý:

- Các môn khối 12: Địa lý học phòng dự trữ; Vật lý 12CD học phòng 12C; Sinh học học phòng 12A; Lịch sử học 12C; Ngoại ngữ 12AB học 12A.

- Buổi sáng, tiết 3, thứ 4, 5 các lớp 12ABCD ổn định tại lớp ôn bài. Riêng những học sinh học ôn tập môn Địa tập trung học phòng dự trữ.

Hội thi Nghi thức Đội và múa dân vũ năm học 2013 – 2014

Ngày 5/4/2014 vừa qua, Trường PT Thực hành Sư phạm đã tổ chức Hội thi Nghi thức Đội và múa dân vũ cấp trường năm học 2013 – 2014.

Đường lên đỉnh Olympia cấp trường 2014 – Vòng nguyệt quế vinh quang và xúc động

Hội thi đường lên đỉnh Olympia 2013-2014

Thực hiện công tác phối hợp năm 2014 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang và Sở Giáo dục – Đào tạo An Giang, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014, Sở Giáo dục – Đào tạo phối hợp với tỉnh Đoàn An Giang phát động hội thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2014 cho các trường THPT trong toàn tỉnh.

Thời khóa biểu áp dụng 17/02/2014

xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 13/01/2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu và PCGD ad 06/01/2014

Xem tập tin đính kèm...

Thời khóa biểu áp dụng 25/11/2013

Xem tập tin đính kèm...

Pages