Danh sách lớp cấp THCS năm học 2013 - 2014 (cập nhật điều chỉnh 6A, 6B, 6E, 7A, 8A, 8C, 9A, 9B, 9C(lần 2) ) cập nhật ngày 04/09/2013

Mời xem tập tin đính kèm...

Tags: 

TKB ad 09/09/2013 (cập nhật ngày 10/09/2013)

Xem tập tin đính kèm...

Mời thầu cung cấp, lắp đặt bàn ghế và thiết bị hỗ trợ dạy học của Trường PT Thực hành Sư phạm

Trường phổ thông Thực hành Sư phạm – Trường Đại học An Giang thông báo mời thầu:

1./ Gói thầu số 01 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị hỗ trợ dạy học.

2./ Gói thầu số 02 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị bàn ghế học sinh.

- Địa chỉ phát hành: Trường phổ thông Thực hành Sư phạm:

Thông tin thành viên tổ Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Hình ảnh các thành viên

Thông tin thành viên tổ Địa lý - Lịch sử - GDCD - QP

Thông tin thành viên tổ Ngữ Văn

Hình ảnh các thành viên

Thông tin thành viên tổ Tiếng Anh

Hình

Thông tin thành viên tổ Vật lý - KTCN

Thông tin thành viên tổ Hóa

Thông tin thành viên tổ Toán

Pages