TKB áp dụng 19/08/2013 và Phân công giảng dạy

Xem tập tin đính kèm...

Cập nhật ds lớp cấp THPT (2013 - 2014) (có điều chỉnh 10B (sửa lần 2), 10D, 10E, 11C, 11D, 12A) cập nhật 30/08/2013

Danh sách học sinh cập nhật ngày 03/09/2013

Xem tập tin đính kèm...

Tags: 

TKB THCS (áp dụng từ 15/8 đến 17/8/2013)

Xem tập tin đính kèm...

TKB và phân công giảng dạy (12/8/2013 đến 04/01/2014)

Xem tập tin đính kèm...

Danh sách trúng tuyển Lớp 6 và nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6

THÔNG BÁO

Về việc nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6, năm học 2013 - 2014
của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

-------------

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PT THSP ngày 10/4/2013 về việc phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

TKB khối 12 AD 12-8 đến 17-8-2013

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo tựu trường

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo nhận hồ sơ lớp 1 năm học 2013 - 2014

Xem tập tin đính kèm...

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2013-2014

Xem tập tin đính kèm...

Bài giảng điện tử: 
Tin học
Tác giả: 
nguyễn văn hội
AttachmentSize
hat gao lang ta.doc26.5 KB

Pages