Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tổ chức Hội nghị viên chức quản lý và viên chức năm học 2021 – 2022

Nhằm phát huy dân chủ trong hoạt động của nhà trường và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch giáo dục năm học qua; thống nhất nội dung nghị quyết Hội nghị viên chức quản lý và viên chức của đơn vị và quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, lúc 16 giờ, ngày 26/10/2021, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã tổ chức Hội nghị Viên chức quản

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 25/10/2021

xem tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18/10/2021 (cập nhật)

Xem chi tiết tập tin đính kèm (cập nhật)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 11/10/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu áp dụng từ 04/10/2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Học liệu trực tuyến Khối Một

Học liệu trực tuyến Khối Hai

Học liệu trực tuyến Khối Ba

Học liệu trực tuyến Khối Bốn

Pages