Primary tabs

Nhiệm vụ và chức năng của trường

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vừa làm chức năng của một trường học phổ thông vừa được chọn làm cơ sở thực hành của một trường Sư phạm. Vì vậy, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm có 3 nhiệm vụ trọng tâm:

+ Một là: Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vừa làm chức năng của một trường học và giáo dục theo kế hoạch, mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông quy định, vừa đảm nhận chức năng thực hành sư phạm cho trường Đại học An Giang.

+ Hai là: Tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập theo yêu cầu về đào tạo giáo viên phổ thông về đổi mới phương pháp dạy học.

+ Ba là: Tổ chức các hoạt động chuyển giao và nghiên cứu khoa học giáo dục.

Để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm đó, trường cần phải hội đủ các điều kiện:

- Là một trường trọng điểm của địa phương có đội ngũ cán bộ quản lí năng động, sáng tạo, có đội ngũ giáo viên đồng bộ và có kinh nghiệm sư phạm, có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến đảm bảo cho quá trình dạy và học, giáo dục và hoạt động thực hành sư phạm của sinh viên đạt được.

- Là một cơ sở giáo dục áp dụng thành công các quy luật tâm lý chung và đặc thù của con người nói chung và đặc biệt là đối với lứa tuổi học đường nói riêng, cùng với những kinh nghiệm giáo dục và quy luật giáo dục để hình thành một không gian văn hóa trong giảng dạy, học tập, trong giao tiếp và ứng xử, trong quan hệ giữa con người với môi trường của tất cả các thành viên trong nhà trường.

- Quyết định thành lập trường Phổ thông Thực hành Sư phạm của Ủy ban Nhân dân Tỉnh là một trường có nhiều cấp học từ Tiểu học đến trung học Phổ thông, là một hệ thống giáo dục phổ thông hoàn chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu:

+ Một là: Phát triển hài hòa giữa trí lực – nhân cách – văn hóa – tài năng và sức khỏe.

+ Hai là: Học lực bền vững, tự tin và giàu cá tính.

+ Ba là: Cá thể hóa trong giáo dục và tập thể hóa trong hoạt động.

+ Bốn là: Có khả năng tự phát triển.

- Để đạt được các mục tiêu trong năm học 2008-2009, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm còn rất nhiều việc phải làm và phải làm một cách quyết liệt, đó là:

* Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu.

* Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ, trước hết là năng lực giáo dục, phương pháp giáo dục thông qua các dự án như: TRIG, các kỳ đào tạo ngắn hạn, tham quan học tập ở các trường tiên tiến…

* Xây dựng hành lang pháp lý trong hoạt động dạy và học giáo dục và thực hành sư phạm để ngay từ năm học đầu trường đã đi vào nề nếp.

- Để làm được điều đó trước hết nhà trường mong muốn:

* Nhận được sự ủng hộ, đồng tình của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các cấp, Sở Giáo dục Đào tạo, trường Đại học An Giang, các trưởng ban và đặc biệt là nhân dân tỉnh nhà.

* Nhận được sự đầu tư thích đáng về con người và tài chính đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí của một trường thực hành nhiều cấp học và đúng với tiến độ thời gian.

* Thay cho lời kết luận: Với chức năng, mục tiêu và nhiệm vụ hết sức nặng nề, trường phổ thông Thực hành Sư phạm là loại hình trường chuyên biệt, xứng đáng hứa hẹn đào tạo nên những lớp thanh niên tài năng.

 

(Trường PT Thực hành Sư phạm)