Primary tabs

ntha

NGUYỄN THỊ HẠ

CHỨC VỤ: 
Tổ phó
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
10/10/1977
NƠI SINH: 
Nghệ An
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/03/1998
SĐT: 
094.594.1000