Primary tabs

nxtruong

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

CHỨC VỤ: 
Giáo viên
TRÌNH ĐỘ: 
Đại học
NĂM SINH: 
22/5/1988
NƠI SINH: 
Kiên Giang
NGÀY VÀO NGÀNH: 
01/8/2010
SĐT: 
0966.204.225