Primary tabs

Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM năm học 2017-2018

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Ghi chú

1.       

Lê Bảo An

CĐ CB-GV

Bí thư

 

2.       

Văng Hoàng Anh

CĐ CB-GV

Phó Bí thư

 

3.       

Phạm Anh Tuấn

CĐ CB-GV

Phó Bí thư

 

4.       

Vũ Quốc Bình

CĐ CB-GV

UVTV

 

5.       

Nguyễn Thị Tú Quyên

CĐ CB-GV

UVTV

 

6.       

Nguyễn Phương Duyên

Chi đoàn 12B

UV BCH

 

7.       

Võ Đông Giang

Chi đoàn 11D

UV BCH

 

8.       

Lê Trung Nghĩa

Chi đoàn 11B

UV BCH

 

9.       

Trần Hồng Ngọc

Chi đoàn 11E

UV BCH

 

10. 

Đỗ Thị Ngọc Nữ

CĐ CB-GV

UV BCH

 

11. 

Vương Lê Thanh Phú

Chi đoàn 10E

UV BCH

 

12. 

Nguyễn Hoàng Phúc

CĐ CB-GV

UV BCH

 

13. 

Huỳnh Phú Quí

Chi đoàn 11A

UV BCH

 

14. 

Nguyễn Hoài Vũ

CĐ CB-GV

UV BCH

 

15. 

Phạm Ngọc Vũ

CĐ CB-GV

UV BCH