Primary tabs

Không tổ chức thi thay thế môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT kể từ năm học 2012 - 2013

Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6
Facebook pps: 
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch Dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 là “ Đổi mới toàn diện việc dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục, triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục, triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh mới ở các cấp học, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ,........

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong Kế hoạch Dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 là “ Đổi mới toàn diện việc dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục, triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục, triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh mới ở các cấp học, nhằm đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng tiếng Anh” và “ Nâng cao một cách cơ bản chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường phổ thông, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, tạo nền tảng về kiến thức, kỹ năng đảm bảo cho học sinh có thể tiếp tục học tiếng Anh theo yêu cầu cao của Chương trinh ngoại ngữ mới. Đến năm 2020, đa số học sinh tốt nghiệp THPT có đủ năng lực tiếng Anh sử dụng độc lập, tự tin trong giáo tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo:

Không tổ chức thi thay thế môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang kể từ năm học 2012 – 2013. Riêng đối với trường hợp học sinh không theo học hết chương trình ngoại ngữ cấp trung học phổ thông hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu Sở giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên truyền đến học sinh và nhân dân; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện ngay chủ trương này trong ngành.

VŨ HÙNG