Primary tabs

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 của Trường Đại học An Giang

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hệ đào tạo Đại học chỉ tiêu: 2250                                                                                                                                                                                                                                            

Hệ đào tạo Cao đẳng chỉ tiêu: 830

Số TTTên ngànhMã ngànhKhối thiChỉ tiêuGhi chú
Hệ đào tạo đại học  2,250 
1Sư phạm Toán họcD140209A,A140 
2Sư phạm Vật lýD140211A,A140 
3Sư phạm Hóa họcD140212A40 
4Sư phạm Sinh họcD140213B40 
5Sư phạm Ngữ vănD140217C40 
6Sư phạm Lịch sửD140218C40 
7Sư phạm Địa lýD140219C40 
8Sư phạm tiếng AnhD140231D1*40 
9Giáo dục Tiểu họcD140202A,A1,C,D1100 
10Giáo dục Mầm nonD140201M100 
11Giáo dục Thể chấtD140206T50 
12Giáo dục Chính trịD140205C40 
13Tài chính doanh nghiệpD340203A,A1,D1100 
14Kế toánD340301A,A1,D1100 
15Kinh tế quốc tếD310106A,A1,D150 
16Quản trị kinh doanhD340101A,A1,D1150 
17Tài chính-Ngân hàngD340201A,A1,D1150 
18Nuôi trồng thủy sảnD620301A,A1,B50 
19Chăn nuôiD620105A,A1,B50 
20Khoa học cây trồngD620110A,A1,B100 
21Phát triển nông thônD620116A,A1,B100 
22Bảo vệ thực vậtD620112A,A1,B100 
23Công nghệ thông tinD480201A,A1,D1100 
24Kỹ thuật phần mềmD480103A,A1,D1100 
25Công nghệ thực phẩmD540101A,A1,B150 
26Công nghệ sinh họcD420201A,A1,B100 
27Công nghệ kỹ thuật môi trườngD510406A,A1,D150 
28Quản lý tài nguyên và môi trườngD850101A,A1,B100 
29Việt Nam học (VH du lịch)D220113A,A1,D150 
30Ngôn ngữ AnhD220201D1*40 
Hệ đào tạo cao đẳng  830 
1Sư phạm Tiếng AnhC140231D1*100 
2Giáo dục Tiểu họcC140202A,A1,C,D1100 
3Giáo dục Mầm nonC140201M150 
4Sư phạm Tin họcC140210A,A1,D180 
5Nuôi trồng thủy sảnC620301A,A1,B50 
6Khoa học cây trồngC620110A,A1,B50 
7Phát triển nông thônC620116A,A1,B50 
8Công nghệ thực phẩmC540102A,A1,B100 
9Công nghệ sinh họcC420201A,A1,B50 
10Công nghệ thông tinC480201A,A1,D150 
11Việt Nam học (VH du lịch)C220113A,A1,D150 
 Tổng chỉ tiêu  3,080