Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Sinh - KTNN

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 Hình ảnh các thành viên                                                                                                         

BỘ MÔN SINH HỌC
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1Trần Thị Mỹ Giang 0168.369.9763ttmgiangpps@gmail.com
2Nguyễn Thị Thúy Tiên Tổ trưởng0123.448.4193thuytien14@gmail.com

 

BỘ MÔN KTNN
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1Hồ Thị Kim Ngân 0979.406.566hothikimnganag@gmail.com
2Ngô Thanh Huyền 0987.700.445huyenngo2010@gmail.com
3Đoàn Huy Tường 0973.830.981Onhuytng4@gmail.com

Tin tức khác

Tin liên quan