Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Tin

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình ảnh các thành viên                                                                                                         

BỘ MÔN TIN HỌC
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
 1Phan Hồng YếnTổ Trưởng0916.293.726phyen@agu.edu.vn
 2Nguyễn Văn Hội 0165.552.9033nvhoi7th1@gmail.com
 3Nguyễn Việt Thắng 0169.493.2440vietthang7th1@gmail.com
 4Trương Cẩm Lụa 0164.5577.003truongcamlua@gmail.com
 5Nguyễn Thị Phương 097.775.8895phuongthsp56@gmail.com

Tin tức khác

Tin liên quan