Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Tiểu học 4

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình ảnh các thành viên                                                                                                         

TIỂU HỌC 4
 STT HỌ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1Đỗ Phùng Cẩm ThúyGVCN 4A
098.433.3013
dpcthuy@agu.edu.vn
2Nguyễn Thị Thu TrâmGVCN 4B, Tổ Trưởng0976.628.061ntttram@agu.edu.vn
3Trần Minh UyGVCN 4C
0918.888.813
tmuy@agu.edu.vn
4Nguyễn Hoài VũGVCN 5A, Tổ phó
01268862442
vunguyen9959@gmail.com
5Nguyễn Thị Mỹ HạnhGVCN 5B
0988.967.899
nguyenhanh8gt2@gmail.com 
6Phan Thị Ánh NguyệtGVCN 5C
0978.339.969
ptanguyet@agu.edu.vn
7Phạm Thị Kim TuyềnGVCN 5D
0199.898.7732
ptktuyen@agu.edu.vn