Primary tabs

Thông tin thành viên tổ Văn phòng

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình ảnh các thành viên                                                                                                                                                 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Ngọc ThơHiệu Trưởng0909.092.279ntntho@agu.edu.vn

2

Lê Văn Điền

PHT

0985.861.851

lvdien@agu.edu.vn

3

Võ Văn Dễ

PHT-Tổ trưởng

0979.038.423

vvde.agu@gmail.com

4

Nguyễn Thị Trúc Minh

Thủ quỹ

0949.353667

nttminh@agu.edu.vn

5

Dưỡng Thị Ngọc Diệu

Kế toán

0916.904.744

dtndieu@agu.edu.vn

6

Cao Thị Lan Phương

Y tế

0127.349.3673

ctlphuong@agu.edu.vn

7

Dương Thị Ngọc Hiền

Văn thư

0984.021.969

dtnhien@agu.edu.vn

8

Phạm Thị Hồng Hạnh

Phục vụ

0939.745.866

 

9

Bùi Thị Mỹ Phượng

Phục vụ

0919.026.980

 

10

Phạm Văn Hải

Bảo vệ-Tổ phó

0988.298.004

 

11

Bùi Quang Hừng

Bảo vệ

0939.029.886

 

12

Phạm Thị Bích Vân

Thư viện

0979.504.002

ptbvan@agu.edu.vn

13

Lê Bảo An

Bí thư Đoàn

0973.236.994

lban@agu.edu.vn

14

Vũ Quốc Bình

GV-TPTĐ

0933.171.209

vqbinh@agu.edu.vn