Primary tabs

Thông tin thành viên tổ bán trú

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Hình ảnh các thành viên                                                                                                        

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Thanh Hà

Đầu bếp

0916 323 780

2

Trịnh Thị Mai Phương

Đầu bếp

0947 391 745

3

Nguyễn Hồ Điệp Thanh

Đầu bếp

0986 599 506

4

Nguyễn Thị Trúc Ly

Đầu bếp

01283 945 663

5

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

Bảo mẫu

0973 993 328

6

Huỳnh Thị Xuân Nhi

Bảo mẫu

0919 848 792

7

Phạm Thị Ngọc Bích

Bảo mẫu

0917 198 256

8

Trường Thị Huyền Trân

Bảo mẫu

0917 494 159

9

Võ Bích Loan

Bảo mẫu

01664 483 048